Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Факултет по математика и информатика » Катедри » Алгебра и геометрия

Алгебра и геометрия

Специализирана страница 
Преподавател Телефон/Имейл
проф. д.м.н. Манчо Манев
ръководител на катедрата
032 261 744
mmanev@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Добринка Грибачева 032 261 751
dobrinka@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Марта Теофилова 032 261 811
marta@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Павлина Атанасова 032 261 737
atanasova@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Асен Христов 032 261 744
asehri@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Ива Докузова 032 261 751
dokuzova@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Йордан Епитропов 032 261 741
epitropov@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Десислава Войникова 032 261 762
desi_voynikova@uni-plovdiv.bg
ас. Иванка Градева 032 261 741
gradeva@uni-plovdiv.bg
ас. Антония Добрева 032 261 737
addobreva@uni-plovdiv.bg
ас. Веселина Тавкова 032 261 744
vtavkova@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 12 Януари 2021