Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Факултет по математика и информатика » Катедри » Компютърна информатика

Компютърна информатика

Специализирана страница
Преподавател Телефон/Имейл
доц. д-р Елена Сомова
ръководител на катедрата
032 261 742; 032 261 259
eledel@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Емил Хаджиколев 032 261 749
hadjikolev@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Николай Касъклиев 032 261 742
kasakliev@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Светослав Енков 032 261 742
enkov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Станка Хаджиколева 032 261 813
stankah@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Силвия Гафтанджиева 032 261 811
sissiy88@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р инж. Георги Петров Пашев 032 261 812
georgepashev@uni-plovdiv.bg
ас. Кирил Иванов 032 261 812
kiv@uni-plovdiv.bg
ас. Юри Хоптериев yurih@uni-plovdiv.bg
проф. д.м.н. Георги Тотков
гост-преподавател
032 261 771; 032 261 240;  032 630 235
totkov@uni-plovdiv.bg
Последна промяна на 05 Февруари 2021