Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Факултет по математика и информатика » Катедри » Обучение по математика, информатика и информационни технологии

Обучение по математика, информатика и информационни технологии

Специализирана страница
Преподавател Телефон/Имейл
проф. д-р Коста Гъров
ръководител на катедрата
032 261 753
kosgar@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Добринка Милушева - Бойкина 032 261 748
boikina@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Иван Шотлеков 032 261 754
shotlekov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Стефка Анева 032 261 753
stfaneva@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Ивайло Старибратов 032261 753
staribratov@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Ваня Иванова 032 261 754
vantod@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Деница Шаркова 032 261 754 
dcharkova@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Кирина Бойкова 032 261 754
kirina.boykova@uni-plovdiv.bg
ас. Цветелина Цветкова 032 261 754
tsvetelina.tsvetkova@uni-plovdiv.bg
Последна промяна на 08 Януари 2021