Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Факултет по математика и информатика » Катедри » Математически анализ

Математически анализ

Специализирана страница 
Преподавател Телефон/Имейл
доц. д-р Христо Кискинов
ръководител на катедрата
032 261 763
kiskinov@uni-plovdiv.bg
проф. д-р Боян Златанов 032 261 738
bobbyz@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Атанаска Георгиева 032 261 738
atanaska@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Теменужка Пенева 032 261 763
tpeneva@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Христина Кулина 032 261 737
kulina@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Атанас Иванов 032 264 790
aivanov@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Милена Петкова 032 261 764
milenapetkova@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Петър Копанов 032 261 772
petkop@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Слав Чолаков 032 261 758
cholakovs@uni-plovdiv.bg
ас. д-р Атанас Илчев 032 261 750
atanasilchev@uni-plovdiv.bg
проф. д.м.н. Петко Пройнов
гост-преподавател
032 261 750
proinov@uni-plovdiv.bg
проф. д.м.н. Снежана Гочева 
гост-преподавател
032 261 762
snow@uni-plovdiv.bg
проф. д-р Андрей Захариев  
гост-преподавател
032 261 763
zandrey@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 12 Януари 2021