Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Факултет по математика и информатика » Катедри » Компютърни системи

Компютърни системи

Специализирана страница
Преподавател  Телефон/Имейл 
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева
ръководител на катедрата
032 261 752
astoyanova@uni-plovdiv.bg
проф. д-р Иван Ганчев 032 261 768
ivgan@uni-plovdiv.bg
проф. д-р Станимир Стоянов 032 261 768
stani@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Димчо Димов  032 261 761
d_dimov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Генчо Стоицов  032 261 813
stoitzov@uni-plovdiv.bg 
доц. д-р Владимир Вълканов  032 261 813
vvalkanov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Александър Пенев 032 261 813
apenev@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Георги Чолаков  032 261 752
gcholakov@uni-plovdiv.bg 
гл. ас. д-р Емил Дойчев  032 261 752
e.doychev@uni-plovdiv.bg 
гл. ас. д-р Иван Димитров  032 261 813
ivandimitrov@uni-plovdiv.bg 
инф. Александър Петров  032 261 813
apetrov@uni-plovdiv.bg 
ас. д-р Ася Тоскова  032 261 790
asya_toskova@uni-plovdiv.bg
инф. Борислав Тосков  032 261 790
toskov@uni-plovdiv.bg
инф. Йордан Тодоров  032 261 790
jtodorov@uni-plovdiv.bg
ас. Пенчо Малинов  032 261 813
pepo-malinov@uni-plovdiv.bg 
ас. Ирина Кръстева 032 261 813
irina_krasteva@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 08 Януари 2021