Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Факултет по математика и информатика » Катедри » Компютърни технологии

Компютърни технологии

Специализирана страница 
Преподавател  Телефон/Имейл 
проф. д-р Асен Рахнев
ръководител на катедрата 
032 261 773
assen@uni-plovdiv.bg
проф. д-р Антон Илиев  032 261 759
aii@uni-plovdiv.bg 
доц. д-р Анна Малинова  032 261 745
malinova@uni-plovdiv.bg 
доц. д-р Николай Павлов  032 261 747
nikolayp@uni-plovdiv.bg 
доц. д-р Тодорка Глушкова  glushkova@uni-plovdiv.bg 
гл. ас. д-р Димитър Благоев  032 261 747
dblagoev@uni-plovdiv.bg 
гл. ас. д-р Кремена Стефанова  032 261 745
kstefanova@uni-plovdiv.bg 
гл. ас. д-р Георги Шарков  032 261 747
gsharkov@uni-plovdiv.bg 
гл. ас. д-р Елена Тодорова  032 261 753
etodorova@uni-plovdiv.bg 
гл. ас. д-р Мая Стоева  032 261 748
mstoeva@uni-plovdiv.bg 
гл. ас. д-р Мария Василева  032 261 764
mariavasileva@uni-plovdiv.bg  
ас. Георги Спасов  032 261 747
georgi.spasov@uni-plovdiv.bg 
ас. Павел Кюркчиев  032 261 759
pkyurkchiev@uni-plovdiv.bg 
ас. д-р Веселин Кюркчиев 032 261 773
vkyurkchiev@uni-plovdiv.bg 
ас. Виктор Матански  032 261 759
matanski@uni-plovdiv.bg 
ас. Мария Добрева 032 261 747
m-dobreva@uni-plovdiv.bg 
ас. Иван Желев 032 261 747
izhelev@uni-plovdiv.bg
проф. д-р Николай Кюркчиев
гост-преподавател 
032 261 773
nkyurk@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Евгения Ангелова
гост-преподавател 
032 261 773
eangelova@uni-plovdiv.bg 
Последна промяна на 08 Януари 2021