Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Факултет по математика и информатика » Катедри » Софтуерни технологии

Софтуерни технологии

Специализирана страница 
Преподавател Телефон/Имейл
доц. д-р Тодорка Терзиева
ръководител на катедрата
032 261 771
dora@uni-plovdiv.bg
проф. д-р Ангел Голев 032 261 760
angelg@uni-plovdiv.bg
гл. aс. д-р Никола Вълчанов 032 261 759
nvalchanov@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Мариана Крушкова 032 261 771
mik@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Христо Христов 032 261 760
hth@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Стоян Черешаров 032 261 760
cheresharov@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Магдалена Веселинова 032 261 758
veselinova@uni-plovdiv.bg
инф. Стефан Ставрев 032 261 761
stavrev@uni-plovdiv.bg
ас. Хасан Гюлюстан 032 261 761
hasan@uni-plovdiv.bg
ас. Веселина Нанева 032 261 761
vnaneva@uni-plovdiv.bg
Последна промяна на 08 Януари 2021