Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД) » Конкурси към ФНИ при ПУ "Паисий Хилендарски" » Конкурс "Частично финансиране на научни и творчески форуми"

Конкурс "Частично финансиране на научни и творчески форуми"

Указания "Зелени технологии"

Правила

Правила за отчитане на вътрешни проекти за научноизследователска дейност

Последна промяна на 12 Ноември 2020