Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД) » Конкурси към ФНИ при ПУ "Паисий Хилендарски" » Конкурс „Факултетни проекти"

Конкурс „Факултетни проекти"

Правила

Указания "Факултетни проекти"

Критерии за оценка на ФП прир.-мат. и техн. науки

Критерии за оценка на ФП хуманитарни и обществени науки

Правила за отчитане на вътрешни проекти за научноизследователска дейност

 

 

 

 

Последна промяна на 13 Ноември 2020