Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД) » Конкурси към ФНИ при ПУ "Паисий Хилендарски" » Конкурс "Проекти за публикации"

Конкурс "Проекти за публикации"

Указания за ПП 2020

Придружително писмо ПП 2020

Формуляр ПП 2020

 

Последна промяна на 29 Май 2020