Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД) » Конкурси към ФНИ при ПУ "Паисий Хилендарски" » Конкурс „Стратегия за изграждане на публичен образ на ПУ"

Конкурс „Стратегия за изграждане на публичен образ на ПУ"

Правила

Указания за "Стратегия за изграждане на публичен образ на ПУ"

Правила за отчитане на вътрешни проекти за научноизследователска дейност

Форма за кандидатстване

 

 

 

Последна промяна на 08 Юли 2019