Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД) » Конкурси към ФНИ при ПУ "Паисий Хилендарски" » Конкурс „Студентски проекти"

Конкурс „Студентски проекти"

Правила

Указания "Студентски проекти"

Критерии за оценка на проекти "СП"

Правила за отчитане на вътешни проекти за научноизследователска дейност

 

 

Последна промяна на 13 Ноември 2020