Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД) » Конкурси към ФНИ при ПУ "Паисий Хилендарски" » Конкурс „Млади учени и докторанти"

Конкурс „Млади учени и докторанти"

Правила

Указания "Млади учени и докторанти"

Критерии за оценка на проекти "МУ"

Правила за отчитане на вътрешни проекти за научноизследователска дейност

 

 

  

Последна промяна на 13 Ноември 2020