Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Филологически факултет » Катедри » Английска филология

Английска филология

Специализирана страница

        Преподавател

Имейл

Доц. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън
Ръководител катедра

mathewson@uni-plovdiv.bg

Доц. Михаил Страшимиров Грънчаров

 

Доц. д-р Яна Атанасова Роуланд

yanarowland@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Атанас Спасов Манчоров

atanas.manchorov@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Витана Василева Костадинова

vitana@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Марина Асенова Самалиева

m.a.samalieva@uni-plovdiv.bg

Гл.ас. д-р Росица Панайотова Декова

rosdek@uni-plovdiv.bg 

Гл. ас д-р Славка Христева Грънчарова

granchar@uni-plovdiv.bg

Ас. Веселина Борисова Койнакова

veskoj@uni-plovdiv.bg

Ас.Златка Василева Червенкова

zlatka.chervenkova@uni-plovdiv.bg

Ас.Милена Ангелова Кацарска

mkatsarska@uni-plovdiv.bg

Ас.Росица Костадинова Пашова

 

Ас.Румяна Илиева Илиева

r_ilieva@uni-plovdiv.bg 

Ас. Сашко Ангелов Павлов

 

Ас. Полина Николаева Петкова

ppetkova@uni-plovdiv.bg

Ас. Магдалена Деянова Гогалчева

magdalenagogalcheva@uni-plovdiv.bg

Ас. Мария Иванова Анастасова

mariaanastasova@uni-plovdiv.bg

Преподавател  Бистра Димитрова Поповска

bistrapopovska@uni-plovdiv.bg

Преподавател Цецилия Маркова Първанова - Дженкинс

ceciliajenkins@uni-plovdiv.bg

 Докторанти

 

Божидара Николаева Бонева

bozhidara_boneva@uni-plovdiv.bg

Елизабет  Огнянова Кумчева

 

Даниел Николаев Каменов

dankamenov@uni-plovdiv.bg

  Жаклин Б. Коен
  Техн. секретар

jaccoh@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 11 Януари 2021