Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Филологически факултет » Катедри » Славистика

Славистика

Специализирана страница

Проф. д.ф.н. Жоржета Петрова Чолакова

Ръководител на катедрата

тел. 032/261 235
tcholakova@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Дарина Дончева Дончева

032 261 228

Гл. ас. д-р Борислав Славов Борисов

032 261 217
borissov@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Вяра Александрова Найденова

032 261 274
najvy@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Гинка Александрова Бакърджиева

032 261  217
ginbak@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Димитрина Костадинова Хамзе

032 261 228
hamzed@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Катерина Иванова Томова

032 261 217

Гл. ас. д-р Лилия Драгомирова Иванова

032 261  228
lilia.ivanova@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Таня Янкова Янкова

032 261 217
yankovatanya@uni-plovdiv.bg

Ас. д-р Евелина Грозданова

032 261 274
egrozdan@uni-plovdiv.bg

Ас. Гергана Тодорова Иванова

032 261 274
g_t_ivanova@uni-plovdiv.bg

Лектор Дарка Хербез (сръбски език)

032 261 274
darka@uni-plovdiv.bg

хон. ас. д-р Петя Клинкова

032 261 217
pklinkova@uni-plovdiv.bg

хон. ас. Светла Джерманович

032 261 274
djermanovic.pu@uni-plovdiv.bg

хон. ас. Ленка Немцова (чешки език)

032 261 217
lenka_mihaylova@uni-plovdiv.bg

 Димитринка Димитрова

Секретар на катедрата (филолог)

032 261 238

 

 

 

 

Последна промяна на 11 Януари 2021