Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Филологически факултет » Катедри » История на литературата и сравнително литературознание

История на литературата и сравнително литературознание

 

Специализирана страница

Преподавател

Телефон/Имейл

Проф. дфн Иван Тодоров Русков 
Ръководител на катедрата   

032 261 262
ivan_ruskov@uni-plovdiv.bg

Проф. дфн Клео Стефанова Протохристова

032 261 345
cleoproto@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Живко Желев Иванов

032 261 489
zhivanov@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Елена Славова Гетова

032 261 262
egetova@uni-plovdiv.bg

Доц. дфн Татяна Иванова Ичевска

032 261 262
tichevska@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Мила Димитрова Крьстева

032 261 476
mkrasteva@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Светла Кирилова Черпокова

032 261 345
cherpokova@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Младен Цветанов Влашки

032 261 227
tichevska@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Аделина Любомирова Странджева

032 261 275
adastr@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Дияна Василева Николова-Багалева

032 261 227
dianik@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Гергина Василева Кръстева

032 261 262
gkrysteva@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Соня Красимирова Александрова - Колева

032 261 227
sonyaaleksandrova@uni-plovdiv.bg

Гл.ас. д-р Здравко Трифонов Дечев

032 261 275
zetridy@uni-plovdiv.bg

Филолог Стефка Иванова Видева - Толон

032 261 476
svideva@uni-plovdiv.bg

докторант Димитър Шопов    

 

докторант Таня Бедаваджиева 

 

докторант Ана Атанасова Тобиева

 

докторант Дора Василева Маринова

 

 

 

Последна промяна на 11 Януари 2021