Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Филологически факултет » Катедри » Романистика и германистика

Романистика и германистика

Специализирана страница

Преподавател

Телефон/Имейл

Доц. д-р Руси Николов Николов
Ръководител на катедрата

032 261 233
rousni@uni-plovdiv.bg

Секция по френски език

Доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова

032 261 233

Доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен

032 261 233
mtimenovakoen@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

032 261 233
z_nedeltcheva@uni-plovdiv.bg

Секция по испански език

Ръководител на секцията по испански език:

Проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев

032 261 233
ivankanchev@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова

032 261 233
v_nenkova@uni-plovdiv.bg

Ас. Райна Василева Петрова

032 261 233

Преподавател. Александер Пердомо Родригес

032 261 233

Секция по немски език

Ръководител на секцията по немски език:

Гл. ас. д-р Радослава Илиева Минкова

032 261 726
032 261 817
r_minkova@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р . Станислава Петкова Илиева

032 261 726
032 261 817
stanislava_ilieva@uni-plovdiv.bg

Ас. д-р Боряна Тенчева Тенчева

032 261 726
btencheva@uni-plovdiv.bg

Ас. Иванка Танева Танева-Иванова

 

032 261 726
032 261 817
i_taneva@uni-plovdiv.bg

Ас. Деян Делчев Георгиев

032 261 726
032 261 817
deyan_georgiev@uni-plovdiv.bg

Ас. Тобиас Фок

032 261 726
032 261 817
tobias.fock@uni-plovdiv.bg

Секция по италиански език

Ръководител на секцията по италиански език:

Доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

z_nedeltcheva@uni-plovdiv.bg 

Ас. д-р Роберто Адинолфи

032 261 233
roberto@uni-plovdiv.bg

Преподавател Юлиана Александрова Христова

032 261 233

Филолог Еленка Йорданова Щерева

032 261 233
eshtereva@uni-plovdiv.bg

Докторант Женя Гундашева

032 261 233

Докторант Лидия Шамова

032 261 233

Докторант Ана Диас

032 261 233

Докторант Галина Станкова

032 261 233
galinaatanasova@uni-plovdiv.bg

 

 

Последна промяна на 11 Януари 2021