Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Филологически факултет » Катедри » Руска филология

Руска филология

Специализирана страница

Преподавател

Телефон/Имейл

доц. д-р Юлиана Иванова Чакърова

Ръководител на катедрата

032 261 455
j.chakarova@uni-plovdiv.bg

 доц. д-р Надя Петрова Чернева

032 261 241
cherneva@uni-plovdiv.bg

 доц. д-р Николай Михайлов Нейчев

032 261 419
neychev@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Майя Димитрова Кузова

032 261 483
m_kuzova@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Атанаска Славчева Тошева

032 261 451
a_tosheva@uni-plovdiv.bg

 гл. ас. д-р Милена Иванова Стойкова

032 261 453
m_stoykova@uni-plovdiv.bg

 гл. ас. д-р Наталия Василева Христова

032 261 451
n_hristova@uni-plovdiv.bg

 гл. ас. д-р Людмила Иванова Минкова

032 261 483
ludmin@uni-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Енчо Тилев Тилев

032 261 483
e.tilev@uni-plovdiv.bg

 ас. Владислава Вескова Иванова

032 261 419
vladislavaiv@uni-plovdiv.bg

 ас. Маргарита Константинова Куцарова

032 261 453
mkutsarova@uni-plovdiv.bg

ас. Елица Димитрова Миланова

032 261 451
elimilanova@uni-plovdiv.bg

Филолог Радка Атанасова Чобанова

Секретар на катедрата

032 261 451
rada@uni-plovdiv.bg 

Докторант Цветелина Йовчева

 

 

 

Последна промяна на 09 Февруари 2021