Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Филологически факултет » Катедри » Българска литература и теория на литературата

Българска литература и теория на литературата

Специализирана страница

Преподавател

 Имейл

Проф. д.ф.н. Любка Липчева - Пранджева

Ръководител на катедрата

032 261 293
l.lipcheva@uni-plovdiv.bg

Проф. д-р Запрян Козлуджов

032 261 221
zaprian@uni-plovdiv.bg

Проф. д.ф.н. Инна Пелева

032 261 293
peleva@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Атанас Бучков

032 261 475
at-buch@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Елена Гетова

032 261 369 
+359 882 354 513
egetova@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Мария Йовчева

032 261 265
m_yovcheva@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Димитър Кръстев

032 261 265
d_krastev@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Фани Бойкова

032 261 374
faniboykova@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Красимира Танева

032 261 426
krasimirataneva@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Иван Чолаков

032 261 374
ivancholakov@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Ваня Георгиева

032 261 265
vanyag@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Ана Маринова

032 261 265
ana_marinova@uni-plovdiv.bg

Димитринка Димитрова

Секретар на катедрата (филолог)

032 261 292
poetics@uni-plovdiv.bg

Теодора Кашилска
Редовен Докторант

tkashilska@uni-plovdiv.bg

Наталия Мацева
Задочен докторант

nataliya.maceva@uni-plovdiv.bg

Специализиран сайт на катедра
БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net

 

Последна промяна на 11 Януари 2021