Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Отдел „Обществени поръчки“ (ОП)

Отдел „Обществени поръчки“ (ОП)

 

 

Име

Длъжност

Телефон/Имейл/Стая

Теодора Меднева

началник на отдела, 
икономист

032/261 474

teodoramedneva@uni-plovdiv.bg

Ректорат, ет. 1, стая 133

 

Последна промяна на 24 Ноември 2021