Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Спортна дейност

Спортна дейност

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” разполага с модерна спортна база, включително учебна спортно-тренировъчна зала, която е една от най-хубавите зали в страната.

 

СЪСТАВ

Спортни бази

Име

Длъжност

 Телефон, 
 Имейл

 

проф. д.п.н Веселин Маргаритов

 Помощник-ректор, спортни дейности

032/261 325

Спортен комплекс "Академик"

Сафет Мустафов

 Организатор

032/628 923

Учебна спортно-тренировъчна зала

Самуил Цветков

 Управител

032/261 808

 

Последна промяна на 20 Януари 2022