Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Отдел „Управление на човешките ресурси“ (УЧР)

Отдел „Управление на човешките ресурси“ (УЧР)

 

Име

Длъжност

Имейл/Телефон/Стая

Стоянка Георгиева

началник на отдела

tgeorgieva@uni-plovdiv.bg

032/261 223

Ректорат, ет. 1, стая 113

 

Последна промяна на 24 Ноември 2021