Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Аудио-визуален център

Аудио-визуален център

Аудио-визуалният център към Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" е създаден през 1989 г. Предлагаме услуги, съчетани с най-съвременните тенденции в образованието. Центърът има възможност да произвежда аудио-визуални продукти, синхронизирани с последните изисквания на съвременните технологии.

 

Име/Длъжност

Телефон/Имейл/Стая

Доц. д-р Надя Чернева

директор

тел.: 032/261 417
e-mail: vice.ir@uni-plovdiv.bg

Венцислав Петров

специалист мултимедия

032/261 272

vpetrov@uni-plovdiv.bg

Ректорат, ет. 2, каб. 228

Веселина Балтова

експерт реклама

032/261 432

veselinabaltova@uni-plovdiv.bg

Ректорат, ет. 2, каб. 228

 

ФОРМУЛЯРИ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ (PDF) - *Подадената заявка се изпълнява след одобрение от Заместник-ректор по международно сътрудничество, академична мобилност,  връзки с обществеността и протокол.

ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМНИ УСЛУГИ (PDF) - *Подадената заявка се изпълнява след одобрение от Заместник-ректор по международно сътрудничество, академична мобилност,  връзки с обществеността и протокол.

 

 

Последна промяна на 01 Март 2023