Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Отдел "Финансово-счетоводен"

Отдел "Финансово-счетоводен"

 

Име

Длъжност

Телефон/Имейл/Стая

Виеслав  М. Пилaрски

главен счетоводител

032/261 202

pilar@uni-plovdiv.bg

Ректорат, партерен етаж, стая 23

Михаела  Г. Кожухарова

зам.-главен счетоводител

032/261 495

mihaela@uni-plovdiv.bg

Ректорат, партерен етаж, стая 21

Дора Такева

зам.-главен счетоводител

032/261 457

takeva@uni-plovdiv.bg

 

Пенка С. Младенова

експерт "Магистърски програми"

032/261 201

mladenova@uni-plovdiv.bg

Ректорат, партерен етаж, стая 26

Цвети  Минчева

касиер, счетоводител

032/261 405

Ректорат, партерен етаж, стая 19

 

Последна промяна на 09 Ноември 2021