Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Стопанска дейност

Стопанска дейност

Главен експерт СД: Георги Иванов, тел. 032 261 225, e-mail: dikg2002@uni-plovdiv.bg

 

Отдел "Снабдяване"

Отдел "Техническо обслужване"

Отдел "Наблюдение и контрол"

Отдел "Транспорт"

Отдел "Хигиена"

Отдел "Топлоцентрала"

Учебно-творчески бази

 

Последна промяна на 20 Януари 2022