Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Университетски вестник

Университетски вестник

Вестник "Пловдивски университет"

 

Главен редактор: Тильо Тилев.
Телефон за връзка: 261 477;
e-mail: tiliotilev@uni-plovdiv.bg

 

Вестник “Пловдивски университет” е създаден през 1983 г. Оттогава до днес той отразява академичния живот в Университета. На неговите страници ще намерите информация за предстоящи и минали събития, статии, анкети, дискусии, свързани с образованието, науката, културата и изкуството.

В сайта на Университета може да прочетете новия брой на вестника и архив, включващ броеве от предишни години.

Във в. “Пловдивски университет” са направили като студенти първите си публикации множество известни днес български журналисти, поети, писатели, университетски преподаватели. Ежегодно редакцията организира литературен конкурс (поезия и проза), в който могат да участват всички студенти от ПУ. Връчването на наградите става в тържествена обстановка, придружено е от литературно четене на отличените автори и среща с известен български писател, който се избира за доктор хонорис кауза на вестника.
Последна промяна на 28 Октомври 2013