Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Университетски вестник » 2022 г.

2022 г.

Брой 1-2 (514-515) от 24.02.2022 г.

Брой 3-4 (516-517) от 14.04.2022 г.

Брой 5-6 (518-519) от 14.06.2022 г.

Брой 7 (520) от 15.07.2022 г.

Брой 8 (521) от 10.10.2022 г.

Брой 9 (522) от 23.11.2022 г.

Брой 10 (523) от декември 2022 г. - януари 2023 г.

 

Последна промяна на 21 Декември 2022