Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Университетски вестник » 2013 г.

2013 г.

Брой 1-2 (426-427) от 26.02.2013г.

Брой 3 (428) от 05.04.2013г.

Брой 4 (429) от 14.05.2013г.

Брой 5-6 (430-431) от 04.07.2013г.

Брой 7 (432) от 10.10.2013г.

Брой 8 (433) от 12.11.2013г.

Брой 9-10 (434-435) от 19.12.2013г.

Последна промяна на 17 Януари 2014