Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Университетски вестник » 2010 г.

2010 г.

Брой 1-2 (396-397)  от 22.02.2010 г.

Брой 3-4 (398-399)  от 12.04.2010 г.

Брой 5 (400)  от 20.05.2010 г.

Брой 6 (401) от 12.07.2010 г.

Брой 7-8 (402-403) от 14.10.2010 г.

Брой 9 (404) от 29.11.2010 г.

Брой 10 (405) от декември 2010 - януари 2010 г.

Последна промяна на 12 Октомври 2011