Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Университетски вестник » 2017 г.

2017 г.

Брой 1-2 (466-467) от 24.02.2017 г.

Брой 3-4 (468-469) от 20.04.2017 г.

Брой 5 (470) от 30.05.2017 г.

Брой 6 (471) от 30.06.2017 г.

Брой 7 (472) от 17.10.2017 г.

Брой 8-9 (473-474) от 24.11.2017 г.

Брой 10 (475) от декември 2017 - януари 2018 г.

Последна промяна на 08 Януари 2018