Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Университетски вестник » 2005 г.

2005 г.

Брой 1(346) от 1.2.2005 г.

Брой 2(347) от 21.3.2005 г.

Брой 3(348) от 4.4.2005 г.

Брой 4(349) от 4.5.2005 г.

Брой 5(350) от 10.6.2005 г.

Брой 6(351) от 6.7.2005 г.

Брой 7(352) от 12.10.2005 г.

Брой 8(353) от 8.11.2005 г.

Брой 9(354) от 6.12.2005 г.

Брой 10(355) от 19.12.2005 г. - 3.1.2006 г.

Последна промяна на 12 Октомври 2011