Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Университетски вестник » 2019 г.

2019 г.

Брой 1-2 (485-486) от 26.02.2019 г.

Брой 3 (487) от 10.04.2019 г.

Брой 4 (488) от 16.05.2019 г.

Брой 5-6 (489-490) от 05.07.2019 г.

Брой 7 (491) от 07.10.2019 г.

Брой 8-9 (492-493) от 18.11.2019 г.

Брой 10 (494) от 12.2019 - 01.2020 г.

 

 

Последна промяна на 17 Януари 2020