Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Университетски вестник » 2021 г.

2021 г.

Брой 1-2 (504-505) от 05.03.2021 г.

Брой 3-4 (506-507) от 12.04.2021 г.

Брой 5-6 (508-509) от 04.06.2021 г.

Брой 7 (510) от 09.07.2021 г.

Брой 8 (511) от 28.09.2021 г.

Брой 9 (512) от 08.11.2021 г.

Брой 10 (513) от 20.12.2021 г.

 

Последна промяна на 21 Декември 2021