Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Университетски вестник » 2020 г.

2020 г.

Брой 1-2 (495-496) от 20.02.2020 г.

Брой 3-4 (497-498) от 02.07.2020 г.

Брой 5 (499) от 12.10.2020 г.

Брой 6-7 (500-501) от 16.11.2020 г. - Юбилеен брой 500

Брой 8-9 (502-503) от 18.12.2020 г.

 

Последна промяна на 21 Декември 2020