Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Университетски вестник » 2015 г.

2015 г.

Брой 1-2 (446-447) от 23.02.2015 г.

Брой 3-4 (448-449) от 08.04.2015 г.

Брой 5 (450) от 21.05.2015 г.

Брой 6 (451) от 26.07.2015 г.

Брой 7 (452) от 12.10.2015 г.

Брой 8-9 (453-454) от 25.11.2015 г.

Брой 10 (455) от декември 2015 - януари 2016 г.

Последна промяна на 13 Януари 2016