Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Университетски вестник » 2023 г.

2023 г.

Брой 1-2 (524-525) от 22.02.2023 г.

Брой 3-4 (526-527) от 10.04.2023 г.

Брой 5 (528) от 18.05.2023 г.

Брой 6-7 (529-530) от 12.07.2023 г.

 

Последна промяна на 13 Юли 2023