Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Университетски вестник » 2016 г.

2016 г.

Брой 1-2 (456-457) от 22.02.2016 г.

Брой 3-4 (458-459) от 18.04.2016 г.

Брой 5 (460) от 20.05.2016 г.

Брой 6 (461) от 28.06.2016 г.

Брой 7 (462) от 10.10.2016 г.

Брой 8-9 (463-464) от 21.11.2016 г.

Брой 10 (465) от 20.12.2016 г.

Последна промяна на 12 Януари 2017