Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Университетски вестник » 2008 г.

2008 г.

Брой 1-2 (376-377) от 22.02.2008 г. 

Брой 3 (378) от 02.04.2008 г.

Брой 4 (379) от 09.05.2008 г.

Брой 5 (380) от 16.06.2008 г.

Брой 6 (381) от 24.07.2008 г.

Брой 7-8 (382-383) от 20.10.2008 г.

Брой 9 (384) от 28.11.2008 г.

Брой 10 (385) от 19.12.2008 г.

Последна промяна на 12 Октомври 2011