Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Университетски вестник » 2018 г.

2018 г.

Брой 1-2 (476-477) от 27.02.2018 г.

Брой 3-4 (478-479) от 23.04.2018 г.

Брой 5 (480) от 07.06.2018 г.

Брой 6 (481) от 04.07.2018 г.

Брой 7 (482) от 05.10.2018 г.

Брой 8-9 (482-483) от 22.11.2018 г.

Брой 10 (484) от декември 2018 г. - януари 2019 г.

Последна промяна на 21 Януари 2019