Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Университетски вестник » 2012 г.

2012 г.

Брой 1-2 (416-417) от 22.02.2012 г.

Брой 3 (418) от 04.04.2012 г.

Брой 4 (419) от 09.05.2012 г.

Брой 5-6 (420-421) от 21.06.2012 г.

Брой 7 (422) от 12.10.2012 г.

Брой 8-9 (423-424) от30.11.2012 г.

Брой 10 (425) от декември 2012 - януари 2013 г. 

Последна промяна на 22 Януари 2013